LL010 Størrelse Ø65×39+Ø75×44 cm. Glass brwn+ant copper